۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

«آتش» ـ شماره 71- مهر ماه ۱۳۹۶

 ازاینجا دانلود کنید

در این شماره:


ـ سرسخن: ولایت مطلقۀ فینانس امپریالیستی
ـ با رفراندوم، بی رفراندوم! ادامه یک نظامِ طبقاتی ارتجاعی!
ـ ماه مهر، ماه مهربان نیست!
ـ گزارشی از بلوچستان، بخش دوم


ـ واقعیت کمونیسم چیست؟لنین و شوراها


ـ معرفی «کتاب نقد جهان اوجلان»، فصل هفتمفیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره 70- شهریور ماه ۱۳۹۶در این شماره:


ـ سرسخن: سوگندنامه تنفیذی و تحلیفی روحانی!
ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی: ضد مردمی و ارتجاعی


ـ ده سفسطه دربارۀ قتل عام سال 67
ـ تروریسم حجاب و عفت اسلامی!
ـ معرفی یک تئاترخیلی خوب! 

ـ واقعیت کمونیسم چیست؟ لنین و رزا لوکزامبورگ
ـ معرفی «کتاب نقد جهان اوجلان» - فصل ششم
ـ گزارشی از بلوچستان


فیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره 69- مرداد ماه ۱۳۹۶

ازاینجا دانلود کنید
در این شماره:


ـ سرسخن: اختلاف درون ج.ا و میان این رژیم و قدرتهای جهانی و منطقه ای!
ـ به یاد رفیق عزیزمان امیر حسن پور
ـ معرفی «کتاب نقد جهان اوجلان»، فصل پنجم
ـ «به جهنم خوش آمدید! »
ـ درگذشت مریم میرزاخانی، دانشمند برجسته
ـ واقعیت کمونیسم چیست؟ انقلاب روسیه: دولت و انقلابفیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره 68- تیر ماه ۱۳۹۶

ازاینجا دانلود کنید
در این شماره:


ـ سرسخن: بنیادگرایی اسلامی داعش و جمهوری اسلامی شیعه؛ دو روی یک سکه و مساله امنیت!
ـ کارگر افغانستانی ، «اتباع بیگانه » یا بخشی از بدنۀ پرولتاریای ایران
ـ معرفی «کتاب نقد جهان اوجلان» - فصل چهارم
ـ جمهوری اسلامی و معضل دهۀ 60
ـ ماه رمضان-اوج گرفتن تهاجم فرهنگی و تروریسم علیه زنان!


ـ واقعیت کمونیسم چیست؟ لنین و خط رویزیونیستی «جنبش همه چیز، هدف هیچ چیز»فیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره 67- خرداد ماه ۱۳۹۶

ازاینجا دانلود کنید
در این شماره:


ـ سرسخن: اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد
اجازه نمی دادند رای بدهید!
ـ گنجشکهای مائو و کلید روحانی
ـ معرفی «کتاب نقد جهان اوجلان»،فصل 3، بخش 4
ـ انتخابات در کردستان افشاگر چهره سازشکاران و رفرمیست ها
ـ واقعیت کمونیسم چیست؟ لنینیسم، آگاهی کمونیستی و تغییر رادیکال وضع موجود
ـ بگذار سخن بگویمفیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره ۶۶- اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

در این شماره:

ـ سرسخن: شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی،
همدستی با جنایتکاران است!
ـ بشریت نیاز به یک انقلاب تمام عیاز دارد!
ـ قتل عام 67، انگشت اتهام جنایتکاران به طرف یکدیگر
ـ علم کمونیسم علیه آموزش کالایی، خرافه و تباهی بشر به کار می بندیم.
معرفی کتاب «نقد جهان اوجالان»، فصل3،بخش3
ـ واقعیت کمونیسم چیست؟ انقلاب سوسیالیستی 1917 در روسیه
ـ دست فروشان شهر مافیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره ۶۵- فروردین ماه ۱۳۹۶

ازاینجا دانلود کنید
در این شماره:


- تحرکات انتخاباتی و نه به انتخابات!
- ژیژک خوانی در جماران
 - معرفی کتاب «نقد جهان اوجالان» فصل 3، بخش2
- تجاوز به زنان در تلگرام
ـ واقعیت کمونیسم چیست؟
ـ جشنواره فیلم فجر، نمایشگاه حاکمیتفیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ: